FANDOM


Сім Королівств (англ. Seven Kingdoms) — назва держави, яке контролює більшу частину континенту Вестерос, а також прилеглі острови. Державою править король андалів і перших людей з Червоного замку, який знаходиться в Королівській Гавані. Назва «Сім Королівств» залишилась від кількості королівств, які займали континент до того, як вони були завойовані і об'єднані Ейгоном Завойовником. Фактично королівство складається з дев'яти регіонів, останні два були приєднані до королівства вже після об'єднання.

Історія Редагувати

У Століття Героїв на території Вестеросу було більше сотні королівств, і такі родини, як Болтони, Айронвуди, Блеквуди, Бракени і Даркліни, були правителями власних маленьких королівств. Більшість цих держав впали під натиском завойовників-андалів, які створили на місці колишніх свої власні королівства - тільки одна Північ уникнула андальского завоювання.

Коли Ейгон Таргарієн вторгся на Вестерос зі свого замку, Драконячого Каменю, йому належало битися з сімома незалежними королівствами. Ось їх список:

За допомогою драконів Эйгон захопив усі ці королівства, за винятком Дорна, який визнав панування Залізного трону сторіччя потому. Старкам, Ланістерам і Арренам дозволили продовжити правити своїми землями, Північчю, Західними землями і Долиною Аррен відповідно. Але у них відібрали титул королів, вони стали лордами.

Будинок Хоарів був повністю знищений, а їх землі розділилися. Жителі Залізних островів вибрали своїми правителями Грейджоїв. Мешканці земель навколо річки Тризуб вибрали в якості правителів будинок Таллі, а регіон отримав назву Річкові землі. Мешканці земель навколо нової столиці, Королівської гавані, стали підпорядковуватися безпосередньо королю на Залізному троні.

Коли король Мерн Гарднер загинув у битві біля Поля вогню, його замок в Просторі захопили Тірелли, вони ж і були обрані в якості правителів Простору. А Штормові землі дісталися Орісу Баратеону і його нащадкам, оскільки він допоміг захопити їх.

А Дорн, грунтуючись на фатальних помилках сусідів, вирішив не вступати у відкриту битву з Эйгоном і його драконами. Протягом двохсот років королівство залишалося незалежним, а потім уклало шлюбний союз з Таргарієнами.

Незважаючи на громадянські війни, загибель всіх драконів, Таргарієни залишалися на чолі Семи Королівств на протязі 280 років. Потім «Божевільний король» Эйрис II Таргаріен спровокував громадянську війну, яку назвали:Повстання Роберта‏‎. Король був убитий, а його нащадки або вбиті, або зіслані в вільні міста. Роберт Баратеон став правити королівством. Він був на троні 17 років і почав нову династію. Після його смерті право на престол стало оскаржуватися, конфлікт отримав назву Війна п'яти королів.

Уряд Редагувати

В Семи Королівствах сеньйоріальна монархія, вся влада належить королю, який носить титули короля андалів і перших людей, лорда Семи Королівств і захисника держави. Друга найважливіша людина в державі — десниця короля, який є головним радником короля, а в його відсутність управляє двором, і навіть може сидіти на залізному троні. У разі, якщо король не в змозі правити, то призначається регент, яким може стати десниця, королева-вдова, або один з лордів. Державний апарат, судячи з усього, не розвинений — у фільмі і книзі не йдеться про чиновників. Суд знаходиться в руках короля (в його відсутність судить десниця), так і лордів. Про державних суддів не сказано. Немає постійної армії: Старки, Ланістери, Таллі і т. д. збирають типове феодальне ополчення. Податкова система, судячи з усього, дворівнева. Частина податків відходить до короля, частина — до лордам великих домів.

В цілому, форма державного правління і форма державного устрою нагадує Священну Римську імперію XI—XIII ст.

Королю і десниці допомагає Мала рада, які займаються питаннями економіки, освіти і законодавства. До складу ради входять:

Королю підпорядковуються правителі регіонів, але у них є певна частка автономії.

Стани Редагувати

Оскільки Сім Королівств є феодальною державою, люди в них не рівноправні і поділяються на стани з різними правами і привілеями.

 • Благородні: до цієї категорії належать різні феодали. Всі вони мають право носити прізвища, мають герби і девізи. Їх сім'ї називаються домами.
  • Лорди: вищі феодали, поділяються на такі ранги:
  • Лицарі: військовий служивий стан, багато з них є дрібними феодалами, більшість — васалами лордів. Поділяються на такі категорії:
   • Земельні лицарі (лицарі-ленники): володіють землею на правах васалів лордів. Можуть мати власних васалів у вигляді безземельних лицарів (вірних мечів). Прикладом є дім Кліганів.
   • Вірні мечі: безземельні лицарі, які є васалами лордів або лицарів-ленники. Приносять присягу, в обмін на яку отримують утримання і дах над головою.
   • Межові лицарі: безземельні лицарі, які не є чиїмись васалами, проводять життя шукачів пригод або найманців, але, на відміну від найманців, користуються більшістю прав лицарства.
   • Лицарі орденів: в ці часи в Вестеросі існує тільки один лицарський орден — Королівська Гвардія, хоча раніше існував також релігійний Орден Синів Воїна, і нетривалий час — Райдужна Гвардія, орден, заснований Ренлі Баратеоном. Лицарі орденів не є чиїмись васалами і несуть постійну організовану службу з субординацією. Вони приносять обітницю безшлюбності і не можуть володіти землею.
   • Всі лицарі, навіть якщо володіють землею, не мають права суду на ній і повинні звертатися до суду своїх лордів. Лицарство також не передається від батька до сина автоматично, а вимагає навчання та посвячення у лицарі; тим не менш, до спадкових лицарів ставляться з більшою повагою, ніж до тих, хто став ними з числа простолюдинів. Всі лицарі мають право на титулування «сір». Практично всі вони несуть військову службу як важкоозброєні вершники.
  • Володарі й глави кланів: це стан характерний для Півночі, де лицарство малопоширене. За привілеями вони схожі на лицарів-ленників, але не мають права на титулування «сір» і військову службу можуть нести в різній якості або не нести зовсім. Прикладами є доми Гловерів і Толхартів, північні клани Перших Флінтів і Лиддлів.
  • Інші благородні: як правило, це сини лицарів, самі не є лицарями. Ніяких особливих привілеїв у них немає, крім права на прізвище і герб. Прикладом такого персонажа є Сандор Кліган.
  • Бастарди: незаконнонароджені діти лордів і лицарів. Не мають навіть права на прізвище батька та герб, однак простолюдинами не є, а вважаються ніби «третім сортом» благородного стану. Бастарди носять особливі прізвища, визначаються за місцем народження, і можуть взяти собі герб, схожий на герб батьків: наприклад, з інвертованими кольорами.
 • Септони — вестероське духовенство, служителі релігії Семибожжя.
 • Орден Мейстерів — вчене співтовариство Вестеросу. В цієї та попередньої організаціях статус не передається у спадок, оскільки їх члени приносять обітницю безшлюбності; тим не менш, вони користуються статусом окремих станів.
 • Простолюдини — міські ремісники, селяни, солдати і стражники. Перші особисто вільні, другі прикріплені до землі. Простолюдини не носять прізвищ, тільки якщо їхні предки не були позбавлені привілеїв лицарями або лордами; можливо, саме таким простолюдином з благородними предками був Джанос Слінт до пожалування йому Харренхола. Вони можуть носити зброю, якщо є стражниками або солдатами лордів або лицарів; стражники набираються з городян, солдати — переважно з селян.

Осібно від станової структури суспільства стоїть Нічна варта. Її брати не розрізняються по статусу, незалежно від того, чи були вони до вступу в братство лордами, лицарями, простолюдинами або розбійниками взагалі поза законом.

Культура Редагувати

Культура і традиції жителів королівства залежить від регіону, в яких вони живуть. Можна виділити чотири культурні групи.

Вплив андалів на півдні, а саме в Долині Аррен, Річкових землях, Західних землях, Просторі, Штормових землях, деяких частинах Дорна, Королівських землях. Тут поширені традиції лицарства.

Люди, які живуть на півночі, слідують традиціям і звичаям перших людей.

У жителів Залізних островів з'явилися свої власні і несхожі на інших традиції і звичаї, незважаючи на те, що живуть тут люди — нащадки андалів і перших людей. У залізнонарождених розвинене піратство і рейдерство. Вони вірять, що можна застосовувати силу, в разі, якщо це необхідно.

На традиції деяких жителів Дорна дуже вплинули ройнари з Ессосу.

Релігія Редагувати

На Вестеросі поширені кілька релігій. Віра в Сімох — найпоширеніша, на другому місці — віра у Старих Богів

Віра у Старих Богів Редагувати

Старим Богам поклонялися діти лісу, а пізніше і перші люди. Зараз їм поклоняються кілька шляхетних домів на півдні, а також жителі Півночі. Старих Богів багато, у них немає імен. Молитви і підношення відбуваються у чардрев, на яких вирізали особи.

Віра в Сімох Редагувати

Віра в Сімох була принесена на Вестерос андалами. У Бога з сімома особами кілька втілень: Мати, Батько, Воїн, Коваль, Діва, Стариця і Невідомий. Люди поклоняються богові в спеціальних церквах, які називаються септи. Центр релігії знаходиться в Великій септі Бейлора. Спочатку ця релігія була нетолерантна до інших релігій, але у зв'язку з тим, що віруючим доводиться жити поруч з іншими, наприклад, з тими, хто вірить в Старих Богів, ця нетерпимість з роками згладилася.

Віра у Потонулого Бога Редагувати

На Залізних Островах своя релігія, якої немає на іншій частині континенту. Стверджується, що Потонулий Бог допомагає тим, хто грабує і вбиває в його ім'я . Найбільш фанатичних послідовників цієї релігії топлять в солоній воді і, якщо вони цього гідні, вони оживають і стають священиками.

Владика Світу Редагувати

Віра в Владику Світу дуже поширена на Ессосі, і майже невідома на Вестеросі. У цю віру навернувся Станніс Баратеон, деякі з його підданих в Драконячому Камені і Королівських Землях також взяли цю релігію. Згідно з повір'ями, Владика Світу захищає людство від темряви, холоду і смерті. Він вимагає від своїх послідовників величезних жертв, але у відповідь він щедро нагороджує їх владою і силою.

Правосуддя Редагувати

Правосуддя в королівстві вершать король і лорди. В якості покарань можуть застосовуватися бичування, каліцтва, кастрація, укладання під варту. Південніше Перешийка покарання виконують кати, а на Півночі покарання виконують самі лорди. На Півночі кажуть, що той, хто виніс вирок, і повинен занести меч. Покарання за зраду і повстання зазвичай смерть, але винних, а також членів їх сімей, можуть просто послати куди-небудь і позбавити титулу. Работоргівля заборонена і карається смертю. За крадіжку зазвичай відрізають частини тіла, а за зґвалтування — каструють. Непокора лорду також жорстоко карається.

Підсудні можуть приєднається до Нічної варти, щоб уникнути виконання вироку. Але в такому випадку вони обіцяють служити Нічній варті до самої смерті, кара за дезертирство — смерть.

Армія Редагувати

У королівства немає великої регулярної армії. Кожен лорд зобов'язаний сам набирати і містити армії. Виходячи з того, що в кожному регіоні різна чисельність населення, і вони по-різному забезпечені, армії кожного лорда також відрізняються. На більшій частині континенту основу армії становить кавалерія і лицарі, за винятком Дорна, Півночі і Залізних островів.

Крім армії, королівство захищає флот, найбільш сильний Королівський флот, а також флот Залізних островів. Деякі великі будинки, які живуть на берегах, також тримають флот, щоб відбивати можливі атаки з моря.Виноски Редагувати

Відомий світ
Вестерос Дар · Видола Аринів · Дорн · Залізні острови · Землі за Стіною Західні землі · Королівські землі (Королівська гавань) · Північ· Простір · Річкові землі · Сім Королівств · Стіна · Тор · Туманний ліс · Штормові землі
Ессос Асшай · Бухта Работоргівців · Вільні міста · Дотракійське море · Лхазар · Кварт · Іббен · Йі Ти · Землі Тіней · Півострів Валірія · Червоні пустки
Соторос Літні острови · Наат · Острови Василіска
Інше Шаблон:Відомий світ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі